De eerste heeft als bijnaam ‘de grote muile’. En inderdaad, ze is niet op haar mondje gevallen maar daarachter schuilt een gouden en klein hartje. Ze circuleert al een aantal jaren in de sector van dierenwelzijn, zowel voor honden als voor katten. Gestart als de Gentsche Poezenbende maar al snel overgegaan in Catpower. Hier fungeert ze als 2de man: ze is altijd op het terrein en communiceert met de andere leden om iedereen op de hoogte te brengen. Het pand van Catpower werd voornamelijk door haar aansturen volledig opgefrist, geverfd en klaargestoomd. Ondertussen neemt ze verder de taken op als klusjesvrouw en van zodra er een oproep is voor katjes, overlegt ze om te kijken of Catpower kan opvangen, en gaat ze over tot actie.
Ze is betrouwbaar, loyaal, eens je in haar hart zit, geraak je er niet meer uit, voor dieren in nood doet ze alles en je kan op haar rekenen.
Onze eerste parel: Karina!